خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی چیست؟

انجام کلیه امور مربوط به تکالیف مالیاتی شامل تهیه و ارایه لیست مالیات حقوق کارکنان،تهیه و ارسال اظهارنامه های مالیاتی ،تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی و ثبت دفاتر قانونی و حضور در مراحل رسیدگی مالیاتی را خدمات مالیاتی می گویند.

لیست خدمات مالیاتی

 • برنامه ریزی به منظور ساماندهی مالیات شرکتها و موسسات و مشاغل وارایه مشاوره مالیاتی بر اساس فعالیت های تجاری
 • تهیه و نگارش دفاترقانونی ( روزنامه و کل) مطابق آیین نامه اجرای ماده ۹۵ ق م م
 • تهیه وتنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکتها و موسسات (اظهارنامه ماده 110)
 • تهیه وتنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل)اظهارنامه ماده 100
 • تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات برارزش افزوده و اجرای عملیات حسابداری و رسیدگی مالیاتی
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه املاک (مالیات بر درآمد اجاره )
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه انحلال شرکتها و موسسات ( اظهارنامه ماده 116)
 • محاسبات مالیات حقوق کارکنان و تهیه و تنظیم لیست مالیات حقوق و ارسال به سامان امور مالیاتی کشور
 • تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق م م بصورت آنلاین و آفلاین
 • خدمات مالیاتی در خصوص اجرای تکالیف مالیاتی (مالیات اجاره ،مالیات اشخاص خارجی و نقل و انتقال)
 • خدمات مالیاتی در خصوص اجرای تکالیف مالیاتی (مالیات اجاره ،مالیات اشخاص خارجی و نقل و انتقال)
 • خدمات مالیاتی پی گیری و استرداد اضافه پرداختی به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده
 • خدمات مالیاتی در زمینه آماده سازی مدارک برای رسیدگی مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده
 • حضور درمراحل رسیدگی مالیاتی به اظهارنامه های مالیاتی تا اخذ برگ تشخیص مالیاتی
 • تنظیم لایحه مالیاتی دفاعی با تکیه بر آخرین قوانین و مقررات و آیین نامه های مالیاتی
 • خدمات مالیات تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی برای شرکتهای تازه تاسیس
 • خدمات مالیاتی در زمینه پی گیری و اخذ گواهی ماده 186 و 187 ق م م
 • خدمات مالیاتی برای شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ،خدماتی و پیمانکاری
 • خدمات مالیاتی برای شرکتهای خارجی مستقر در ایران و شرکتهای واردات و صادرات
 • خدمات حسابداری مالیاتی در خصوص ارزش افزوده ، حقوق و سایر موارد
 • خدمات مالیاتی نظارت بر کادر حسابداری مالیاتی شرکتها و موسسات و مشاغل

برون سپاری خدمات مالیاتی (Outsourcing)

در حال حاضر برون سپاری خدمات مالیاتی در خیلی از کشورها امری رایج و با صرفه به حساب می آید.

مدیران شرکتها برای اینکه بتوانند از تجربیات ارزشمند حسابداران با تجربه درانجام امور مالیاتی شرکت خود استفاده کنند،ترجیح می دهند از خدمات مالیاتی موسساتی که در امر خدمات حسابداری و مالیاتی فعالیت می کنند و از توانایی خوبی در اجرای امور حسابداری و انجام تکالیف مالیاتی برخوردارند،استفاده کنند.

در تجارت جهانی شاهد هستیم هم اکنون شرکتهایی در موضوع خدمات حسابداری وحسابرسی فعالیت می کنند که دارای بیش از 200،000 نفر پرسنل ودارای بیش از 140شعبه در سراسرجهان هستند. حضور شرکتهایی چنین قدرتمند با حوزه ی فعالیت وسیع در جهان نشان از اهمیت و مقرون به صرفه بودن خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی در شرکتها است .

جهت اطلاع مدیران و صاحبان کسب وکار فهرست خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی که برای اجرای آنها می توان از تجربه وتخصص موسسه خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی سرمایگان بهره مند شد بشرح زیر ارایه می شود.